Pengumuman

Pengumuman

TENDER FOR FOOD & BEVERAGE OUTLET AND AUXILIARY SERVICES AT IIUM  KUANTAN CAMPUS

TENDER FOR FOOD & BEVERAGE OUTLET AND AUXILIARY SERVICES AT IIUM KUANTAN CAMPUS

Tarikh : 24 July 2014

Dilaporkan Oleh : WebMaster

Kategori : Announcements


Share

 

KENYATAAN TENDER

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat bertaraf BUMIPUTERA SAHAJA yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang mana pendaftarannya masih berkuatkuasa pada masa ini untuk kontrak mengurus perkhidmatan berikut di INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM), KAMPUS KUANTAN

 

No.

Tender

Kod Premis

Lokasi Ruang Niaga

Konsep

Perniagaan

Kod

Bidang

KAFE / KAFETARIA / MEDAN SELERA

Makanan

080501/

040103

 

Minuman

080100/

040102

001/KFT/1

KAW

Kafeteria, Mahallah Khaleed Al Waleed

Kafeteria

001/KFT/2

UK

Kafeteria, Mahallah Ummi Khaltum

001/KFT/3

FAZ

Kafeteria, Mahallah Fatimah Az Zahrah

PERKHIDMATAN FOTOKOPI

220203

221003

221013

 

001/FK/1

 

KAW

Kedai Fotokopi, Mahallah Khaleed Al Waleed

Fotokopi

001/FK/2

 

UK

Kedai Fotokopi, Mahallah Ummi Khaltum

001/FK/3

 

FAZ

Kedai Fotokopi, Mahallah Fatimah Az Zahrah

PERKHIDMATAN KEDAI SERBANEKA

221506

040102

020402/03

020601/03/04

050201

010102

001/KS/1

KAW

Kedai Serbaneka, Mahallah Khaleed Al Waleed

Kedai Serbaneka

001/KS/3

FAZ

Kedai Serbaneka, Mahallah Fatimah Az Zahrah

PERKHIDMATAN KEDAI DOBI/MESIN BASUH LAYAN DIRI

222302

001/KD/1

KAW

Dobi, Mahallah Khaleed Al Waleed

Kedai Dobi/Mesin Basuh Layan Diri

001/KD/2

UK

Dobi, Mahallah Ummi Khaltum

001/KD/3

FAZ

Dobi, Mahallah Fatimah Az Zahrah

PERKHIDMATAN KEDAI GUNTING RAMBUT

222301

001/KG/1

KAW

Kedai Gunting Lelaki, Mahallah Khaleed Al Waleed

Kedai Gunting

001/KG/2

UK

Kedai Gunting Wanita, Mahallah Ummi Khaltum

Kedai Gunting

 

1.        Dokumen tender akan dijual (senaskah RM50.00) mulai 21hb Julai 2014 sehingga 6hb Ogos 2014  dari jam 9.00 pagi sehingga jam 4.00 petang di Kaunter, Bahagian Kewangan, IIUM Kuantan.

2.        Taklimat WAJIBbertempat diMini Auditorium, Tingkat 2, Pejabat Pengarah Kampus, IIUM Kuantan akan diadakan pada24hb Julai 2014 jam 10.00 pagi. Penender tidak akan disenarai pendek sekiranya GAGAL menghadiri Sesi Taklimat.

3.        Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalan Ringgit Malaysia dalam bentukDraf Bank / Wang Pos atas nama ‘IIUM Kuantan’. Penender WAJIB membawa SIJIL ASAL PENDAFTARAN SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (KKM) beserta satu (1) salinan pendua untuk diserahkan semasa membeli dokumen tender. Perkhidmatan fotokopi tidak disediakan.

4.        Dokumen tender beserta kertas cadangan yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri serta bertanda kod premis di sebelah kiri bahagian atas sampul surat dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat berikut:-

Facilities, Food and Services Unit (FFSU)

Tingkat 1, Pejabat Pengarah Kampus

International Islamic University Malaysia (IIUM) Kampus Kuantan

25200, Kuantan, Pahang

 

sebelum atau pada 12hb Ogos 2014 (Selasa), jam 4.00 petang.

 

5.        Dokumen tender beserta kertas cadangan yang lewat diterima dari tarikh dan masa ditetapkanTIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

6.        Sebarang pertanyaan, sila hubungi talian09 5704263/4264 (Waktu Pejabat sahaja)

7.        Pihak Universiti tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kos perbelanjaan serta tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau sebarang tawaran dan keputusan pihak Universiti adalah muktamad. Bukti pos tidak dianggap sebagai bukti penerimaan.

8.        Iklan tender ini boleh juga dilayari di lamanweb http://www.iium.edu.my