IIUM ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE (I-ACUC)

IIUM ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE (I-ACUC)

Home

Home


JAWATANKUASA PENJAGAAN DAN PENGGUNAAN HAIWAN IIUM (I-ACUC)

Jawatankuasa Penjagaan dan Penggunaan Haiwan IIUM (I-ACUC) mengawasi semua aspek penjagaan dan penggunaan haiwan IIUM untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan. Ahli jawatankuasa ini dilantik oleh Rektor IIUM. Jawatankuasa ini menyemak semua protokol penggunaan haiwan, memastikan pematuhan dengan peraturan persekutuan, memeriksa kebajikan haiwan dan makmal dan mengawasi program latihan dan pendidikan. Jawatankuasa ini berfungsi sebagai sumber kepada fakulti, penyelidik, pelajar, kakitangan, dan pentadbir serta menyediakan panduan untuk menjalankan semua prosedur penggunaan haiwan dengan prinsip saintifik, kemanusiaan, dan etika yang paling tinggi.

Jawatankuasa ini terdiri daripada kerusi, doktor haiwan, saintis penyelidikan, bukan saintis, dan wakil komuniti.