Berita

Berita

Sharing Session with Datuk Mohd Daud Bakar, IIUM President

Sharing Session with Datuk Mohd Daud Bakar, IIUM President

Tarikh : 14 February 2020

Dilaporkan Oleh : Abazazilah Binti Mohd Abbas

Kategori : News


Share

Knowledge sharing session OSIC and IIUM President.

Date: 12th February 2020