PEJABAT PENGARAH KAMPUS, Kampus Kuantan

PEJABAT PENGARAH KAMPUS, Kampus Kuantan

Sections & Units

Sections & Units                  Assistant Director
            


                                     Halimatus Saadiah Binti Mahali
Assistant Director (N41)
09-570 4092
halimatus@iium.edu.my
Administrative Assistant


Shariza binti Ahmad
Administrative Assistant (Clerical/Operation) (N19)
09-570 4088
shariza_ahmad@iium.edu.my