Speeches of IIUM Rector

Speeches of IIUM Rector


Speeches of Prof. Emeritus Tan Sri Dato' Dzulkifli Abdul Razak

Rector of IIUM

National Forum on Sustainability, CSR & SDG 2019
Tadabbur Al-Quran - Juz 2
Tadabbur Al-Quran - Juz 3
Tadabbur Al-Quran - Juz 4
Tadabbur Al-Quran - Juz 5
Tadabbur Al-Quran - Juz 6