Researchers

Researchers

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Muhammad Ayman Al-Akiti
Assistant Professor

  • ABDULHAMID ABUSULAYMAN KULLIYYAH OF ISLAMIC REVEALED KNOWLEDGE AND HUMAN SCIENCES
  • IIUM Gombak Campus
  • ayman@iium.edu.my

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Syariah Law ~ Islamic Jurisprudence
  • Humanities ~ Humanities ~ Philosophy ~ Ethics
  • Humanities ~ Humanities ~ Religious Studies ~ Mysticism
  • Humanities ~ Humanities ~ Religious Studies ~ Philosophy of Religion
  • Humanities ~ Humanities ~ Religious Studies ~ Theology and Religious Studies
AL-'AQIDAH AL-ISLAMIYYAH (ISLAMIC 'AQIDAH) 2022/2023 2023/2024 2024/2025
FINAL YEAR PROJECT I 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
FINAL YEAR PROJECT II 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INDUSTRIAL TRAINING 2020/2021 2021/2022 2022/2023
ISLAMIC AQIDAH (ARABIC) 2019/2020 2020/2021 2021/2022
ISLAMIC ETHICS (ARABIC) 2018/2019 2019/2020
LOGIC FOR ISLAMIC STUDIES 2023/2024 2024/2025
LOGICS FOR ISLAMIC STUDIES 2022/2023 2023/2024
USUL AL-DIN 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
USUL AL-DIN I (FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF ISLAM I) 2023/2024 2024/2025
In Progress
2021 - Present Projek Pembinaan Modul Pengajian Masjid Berstruktur Negeri Selangor
2021 - Present Felow Kehormat IKIM
2020 - Present Felow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
2020 - Present Felow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
2019 - Present A NEW STANDARD FOR MOSQUE CURRICULUM IN GOMBAK
2019 - Present A NEW STANDARD FOR MOSQUE CURRICULUM IN GOMBAK
Completed
2021 - 2021 Projek Pembinaan Modul Pengajian Masjid Berstruktur Negeri Selangor
2020 - 2021 Felow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Article
2021 Ahli hadis wanita. Utusan Malaysia , 20 July 2021 pp.22-22
2021 Keistimewaan malam lebaran. Utusan Malaysia , 11 May 2021 pp.22-22
2021 Peranan wanita dalam keilmuan Islam. Utusan Malaysia , 03 August 2021 pp.22-22
2021 Masyhurnya selawat tafrijiyyah. Utusan Malaysia pp.26-26
2021 Niat, tarawih, puasa bagi yang kerja berat. Utusan Malaysia , 27 April 2021 pp.23-23
2021 Korban bagi yang sudah meninggal. Utusan Malaysia , 22 June 2021 pp.22-22
2021 Insan teristimewa Rasulullah SAW. Utusan Malaysia , 9 Oct 2021 pp.26-26
2021 Exploring the views of mosque committee members on mosque religious education programs in Gombak. Millah: Jurnal Studi Agama , 21 (1) pp.183-216
2021 لمحات عن خصائص التصوف ومراجعه المعتبرة في بلدان الملايو. Afkar , 23 (1) pp.309-344
2021 Martabat puasa Imam al-Ghazali. Utusan Malaysia , 13 April 2021 pp.26-26
2021 Islam haramkan LGBT. Utusan Malaysia , 16 March 2021 pp.26-26
2021 Ibu bapa mati Covid-19. Utusan Malaysia
2021 Pemikiran akidah Shaykh Nāẓim Al-Qubruṣī menurut Ahli Sunnah Waljamaah: ulasan kritikal terhadap dakwaan dalam isu-isu Tasawuf. Al-Hikmah Journal of Islamic Dakwah , 13 (2) pp.3-34
2021 Polemik jangka hayat Nabi Khidir. Utusan Malaysia , 2nd February 2021 pp.22-22
2021 The role of mosque committee in empowering mosque’s educational programmes: case study of mosques in Gombak district, Malaysia (peranan ahli jawatankuasa masjid dalam penambahbaikan program pendidikan masjid: kajian kes bagi masjid-masjid di daerah Gombak). Journal of Islam in Asia , 18 (3) pp.165-187
2021 Zionis, Palestin dan Andalusia. Utusan Malaysia , 25 May 2021 pp.23-23
2021 Kitab Selawat Syifa al-Qulub: dalail khayrat abad Ini. Tasawuf Islami (15) pp.42-44
2021 Ketokohan al-Imam Ibn Tumart. Utusan Malaysia , 6 July 2021 pp.22-22
2021 Perginya ulama Syeikh Fahmi Zamzam al-Maliki. Utusan Malaysia , 24 November 2021 pp.27-27
2021 Kepentingan ilmu falak bagi umat Islam. Utusan Malaysia pp.26-26
2021 Usul al-fiqh kaedah penelitian hukum Islam. Utusan Malaysia pp.22-22
2021 Larangan terhadap LGBTQ demi menjaga agama, jiwa. Berita Harian pp.35-35
2021 Harus amal wirid bukan daripada nabi. Utusan Malaysia , 21 September 2021 pp.26-26
2021 Golongan terlarang daripada telaga Nabi SAW. Utusan Malaysia , 05 October 2021 pp.26-26
2021 Keistimewaan malam Nisfu Syaaban. Utusan Malaysia , 30 March 2021 pp.26-26
2021 Tawassul bukan perbuatan syirik. Utusan Malaysia , 8 June 2021 pp.22-22
2021 Jadikan integriti azam 2021. Utusan Malaysia , 5 January 2021 pp.22-22
2021 Perpaduan kunci kejayaan negara. Utusan Malaysia , 19 January 2021 pp.22-22
2021 5 sifat utama guru mursyid tarekat. Utusan Malaysia , 8 December 2021 pp.27-27
2021 Bahaya berita palsu vaksin covid-19. Utusan Malaysia pp.22
2021 Mengenal Ahli Sunnah Wal Jamaah. Utusan Malaysia , 22 Disember 2021 pp.27-27
2020 Bersedekah wajar diteruskan walaupun dalam situasi wabak. Berita Harian
2020 Jangan mudah mengkafirkan orang. Utusan Malaysia pp.22-22
2020 Masjid sebagai pusat ilmu dunia. Utusan Malaysia , 15th September 2020 pp.22-22
2020 Wali Allah dan gelar-gelar mereka. Tasawuf Islami (14) pp.47-51
2020 Tambah surau boleh kendali Solat Jumaat. Berita Harian pp.3
2020 Kepentingan salasilah dalam tarekat. Utusan Malaysia pp.22-22
2020 Manhaj Syaikh Abdullah Bin Bayyah Menolak Konsep Bid'ah Ala-Ala Ibn Taimiyyah. Tasawuf Islami , NS0110718 (13) pp.32-44
2020 Memahami kaedah sadd al-dhari'ah. Utusan Malaysia , 8 December 2020 pp.22-22
2020 Maulid Nabi menurut Ibn Asyur. Tasawuf Islami , NS0110718 (12) pp.31-35
2020 Maghribi bumi aulia. Utusan Malaysia , 24th November 2020 pp.22-22
2020 Pendakwah, pengasas Tirmidhi Centre meninggal dunia. Berita Harian
2020 Perayaan maulid simbol cinta Rasulullah SAW. Utusan Malaysia , 27th Oct. 2020 pp.22
2020 Mentaati ulil amri kunci melawan pandemik covid-19. Utusan Malaysia pp.21-22
2020 Dala'il al-Khayrat kitab selawat terkenal. Utusan Malaysia , 13th October 2020 pp.22-22
2020 Pertimbang buka semula masjid. Berita Harian
2020 Mengurus khilaf ulama. Utusan Malaysia pp.22-22
2020 Ibadah korban lebih afdal dalam negara. Berita Harian pp.45
2020 Perpaduan pondok tunasperkasa Ahli Sunnah Wal Jamaah. Utusan Malaysia
2020 Memartabatkan institusi fatwa Malaysia. Utusan Malaysia pp.22-22
2020 Bersuhbah menuntut ilmu. Utusan Malaysia , 22 December 2020 pp.22-22
2019 Pedofilia di luar moral manusia. Berita Harian
2019 Dr. Ayman Al-Akiti: Melayu petama lulus PhD di universiti tertua dunia. The Patriots , 28 Sept 2019
2019 Kenali Hakim Tirmizi, pengarang tasawuf dan ahli hadis. Berita Harian pp.1-5
2019 استخراج أصول الأدلة العقلية العقدية من العقيدة البرهانية لأبي عمرو عثمان السلالجي (ت: 574ه- Extracting the source of theological logic evidence from “al-ʿAqīdah al-Burhāniyyah” by Abū ʿAmr ʿUthmān al-Salālajī‚ (Died 574 H). Al-Itqan: Journal of Islamic Sciences and Comparative Studies , 4 (2 (Special issue)) pp.189-223
2019 Jangan cari salah, cetus pergaduhan. Berita Harian
2018 Empat tahun tidak cukup jadi alim. Berita Harian
2018 Eropah belajar Bahasa Arab, kuasai ilmu Islam. Berita Harian
2018 Berani sahut cabaran semarak tradisi ilmu. Berita Harian
2018 Terbuka hati dalam bidang agama ketika tunai umrah. Berita Harian , 9 December 2018 pp.48-48
2012 عقيدة الإمام أبي عمرو عثمان السلالجي من خلال كتابه: العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية = The creed of Al-Imam Abu 'Umar 'Uthman Al-Salaliji from his book: Al-'Aqidah Al-Burhaniyyah Wa Al-Fusul Al-Imaniyyah. Jurnal Penyelidikan Islam , 25 pp.247-285

Conference or Workshop Item

2021 Kriteria murshid tarekat tasawuf. In: Seminar Tarekat Dan Tasawuf Peringkat Negeri Pahang Bagi Tahun 2021
2021 Imkan al-Ru'yah Daripada Perspektif Mazhab al-Shafi'i. In: Muzakarah Falak Peringkat Kebangsaan Tahun 2021
2021 Ciri-ciri Ahli Sunnah Wal Jamaah. In: Muzakarah Pendakwah Bertauliah Negeri Selangor
2021 Ulasan tesis: pemikiran akidah Shaykh Nāẓim al-Qubruṣī menurut Ahli Sunah Waljamaah (kajian kritikal terhadap dakwaan salah dalam isu-isu Tasauf). In: Bicara Dakwah Kali ke-22
2021 Pengenalan ahli sunnah wal jamaah mengikut kerangka Islam sebenar. In: Konvensyen Fiqh Borneo 7.0
2021 Manhaj pengajian falak di pondok. In: Program Webinar Falak
2021 Khitan wanita dari perspektif usul al-fiqh. In: Persidangan Meja Bulat: Khitan Wanita Daripada Perspektif Usul Fiqh
2021 Penetapan awal bulan hijrah menurut Nahdlatul Ulama di Indonesia. In: Webinar Falak
2021 Perancangan Fiqh al-Watan. In: Majlis Muzakarah Fiqh al-Watan (Tatacara Kehidupan Bertanah Air)
2021 An exploration on al-Imām al-Ghazālī’s Maḍnūn Corpus. In: Relevantization of Imam Ghazali's Contributions to Usul al-Din and Sufism
2021 استفادة علماء العالم الملايوي من العقيدة الماتريدية. In: The Maturidiyya Teaching and The present
2020 Modul Ajaran Sesat. In: Bengkel Pemurnian Modul Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Aliran Asyai'rah wa Maturidiyyah bagi Dewan Pakar Ahli Sunnah Wal Jamaah Negeri Johor Siri Kedua Tahun 2020
2020 Tarekat Muktabarah yang diamalkan di Malaysia. In: Seminar Tarekat Dan Tasawuf Peringkat Negeri Pahang Bagi Tahun 2020
2020 Ciri-ciri mazhab Asy'ari. In: Konvensyen memperkukuhkan pemikiran ahli sunnah wal jamaah
2020 فقه وباء الكوفيد عند لجنة بحث المسائل بجمعية نهضة العلماء = Covid-19: Isu dan cabaran dari perspektif akidah dah hadis Rasulullah SAW. In: 5th International Muzakarah & Muktamar on Hadith (IMAM 2020)
2020 Penjelasan dan hujah istilah-istilah tasawuf. In: Isu-Isu Semasa Ahli Sunnah Wal Jamaah (Tasauwuf)
2020 Fatwa-fatwa dan kitab-kitab berkaitan falak. In: Munaqashah Fiqh Falak 2020
2020 Enakmen perkahwinan negeri-negeri di Malaysia, UU 1974 dan kompilasi hukum Islam (KHI) - kajian perbandingan. In: The 1st International Conference on Islamic Law & Civilization (ICILAC 2020)
2020 Bahthu al-Masa'il nusantara dan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Maroko. In: Bahtsul Masa'il: Ruh dan Tradisi NU Sebagai Solusi Problematika Umat
2020 Menjadi sarjana yang salihun likulli zaman wa makan. In: Rundown Acara Yudisium Angkatan II Fakultas Syariah IAIN Kediri Tahun 2020
2020 جهود علماء بلدان الملايو في خدمة العقائد السنوسية. In: Scholarship Advancement Project of Department of Usul al-Din & Comparative Religion (SAP 2020)
2020 Cadangan sukatan pelajaran pusat Tafaqquh Fi Din Tok Syeikh Duyung Terengganu. In: Bengkel Pemurnian Silibus Kampung Ilmu Pusat Tafaqquh Fi Din Tok Syeikh Duyung
2020 Dampak Covid19 terhadap ibadah umat Islam di Malaysia. In: The Impact of Covid19 on The Actualization of Religious Diversity in Indonesia & Malaysia
2019 من هم أهل السنة والجماعة - سلانجور نموذجا Siapakah Ahli Sunnah Wal Jamaah (Naratif Selangor). In: Muzakarah Pendakwah Bertauliah MAIS 2019
2019 من هم أهل السنة والجماعة وسندهم - جوهر نموذجا = Siapakah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Sanad Mereka - Naratif Johor. In: Bicara Tokoh 2019
2019 سند الأشاعرة الجاويين وسلسلة الكتب الكلامية الأشعرية= Perkembangan Mazhab al-Asy'ari di Alam Melayu. In: Bual Bicara Bersama Tokoh Sempena Konvensyen Pendidikan Islam dan Ilmuan Muslim Negeri Perak 2019
2019 Kertas kerja menjawab hukum hakam Female Genital Mutilation (FGM) bersama National Council of Women's Organisations (NCWO). In: Dialog Undangan Bersama Dato Dr Afifi al-Akiti
2019 Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam konteks alam Melayu. In: Seminar Kebangsaan Asyairah Ahli Sunah Waljamaah 3.0 (Sunni 2019)
2019 استخراج أصول الأدلة العقلية العقدية من العقيدة البرهانية لأبي عمرو عثمان السلالجي - ت. 574هـ. In: 3rd International Conference on Contemporary Scholarship and Islam Contemporary Issues in Islamic Thought and Comparative Religion (iconcsis3) 2019

Book

2021 Akidah tahap pertengahan. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) . ISBN 978-967-25609-2-0
2021 Akidah tahap lanjutan. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) . ISBN 978-967-25609-3-7
2021 Fahaman dan ajaran Wahhabi. Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor . ISBN 9789672987079
2021 Akidah tahap asas. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) . ISBN 978-967-25609-1-3
2021 Kata pengantar. Imtiyaz . ISBN 978-602-5779-45-9
2021 Penyuluh buat penuntut: syarah peringatan penuntut pagi adab-adab menuntut. Galeri Ilmu Sdn. Bhd. . ISBN 978-983-097-926-7
2021 القول التام الجامع لصور اقتداء المأموم بالإمام. Al-Musthofa
2020 Shaykh `Abdu'llah Fahim - `Ulama' Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah dan perjuangan kebangsaan. Akademi Jawi Malaysia . ISBN 978-967-2422-06-8
2020 Shaykh `Abdu'llah Fahim - `Ulama' Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah dan perjuangan kebangsaan. Akademi Jawi Malaysia . ISBN 978-967-2422-06-8
2020 الترجمة الواضحة للدروس الفلكية للكياهي حاج معصوم علي. Akademi Jawi Malaysia . ISBN 978-967-2422-05-1
2020 جمانة التوحيد تأليف الشيخ العالم العلامة الفهامة أحمد بن محمد زين بن مصطفى الفطاني. Akademi Jawi Malaysia . ISBN 978-967-2422-01-3
2020 سفينة النجا Safīnah al-Najā: Al-Shaykh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. ARG Training & Consultancy . ISBN 978-967-15223-4-9
2019 عقيدة أهل الإيمان الموضوعة لتعليم النساء والصبيان = Akidah ahli Iman (terjemahan daripada kitab عقيدة أهل الإيمان الموضوعة لتعليم النستء والصبيانkarya Syeikh Abd Al-Qadir Al-Fasi. Galeri Ilmu Sdn. Bhd. . ISBN 978-983-097-763-8
2019 Siapakah Ahli Sunnah Wal Jama'ah? (Terjemahan dari kitab الكواكب اللماعة في تحقيق المسمى بأهل السنة والجماعة karangan: Kyai Abu Fadl bin Kyai 'Abd al-Shakur al-Sinuri). Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan . ISBN 978-983-2638-56-8

Book Section

2021 Reliance and good faith toward Allah in the time of Covid19 Pandemic. In: Staying safe & staying sane: reflections during Covid-19 Pandemic Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, IIUM . ISBN 978-967-19812-0-7 , pp.162-165
2021 Definition of Ummah. In: Futures Scenario Building Workshop - A Virtual Journey to IIUM 2040 IIUM Press . ISBN 978-967-491-110-2 , pp.164-164
2016 جهود علماء بلدان ملايو في خدمة العقائد السنوسية. In: التراث الكلامي بالغرب الإسلامي الخصوصية والأمتداد Centre dÉtudes et de Recherches Humaines et Sociales Oujda . ISBN 789-9954-9592-0-6 , pp.45-82