News

News

Winner of the International Quran Recital 2019

Winner of the International Quran Recital 2019

Date : 22 April 2019

Reported by : Wan Narmi Aziana Binti Wan Abdullah

Category : News


Share

Congratulations

to our Champion

Br. Abdul Khair bin Jalil

 Tilawah  Division, CELPAD

for winning the “Kategori Tilawah - Majlis Tilawah dan

Menghafaz Al-Quran

Peringkat Antarabangsa 2019”

at

 Pusat Konvensyen Kuala Lumpur

on 20th April, 2019

 

We are VERY PROUD of you!