Faculties

Faculties

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Halim Bin Ismail
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Detail


  • DOCTOR OF PHILOSOPHY - Doctor of Philosophy, Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)
  • SARJANA SASTERA - Masters Degree, Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)
  • DIPLOMA PENDIDIKAN - Diploma, Maktab Perguruan Batu Rakit
  • IJAZAH PERTAMA DENGAN KEPUJIAN - Bachelor Degree, Al-Azhar University
  • Social Science ~ Social Science ~ Syariah Law ~ Other Syariah Law n.e.c. -
'AQIDAH ISLAMIYYAH 2020/2021
AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH AND AL-MAQASID AL-SHAR'IYYAH 2019/2020 2020/2021
FIQH AL-SIRAH 2019/2020
FIQH IBADAT 2019/2020
31 December 2017 SIJIL PERKHIDMATAN CEMERLANG. Ministry of Education - National level.
Article
2017 Maqasid Syariah Dalam Pengagihan Zakat Asnaf Al-Gharimin Di Institusi-Institusi Zakat Di Malaysia. JURNAL PENGURUSAN JAWHAR , 11 (2) pp.39-50
2017 Agihan zakat terhadap asnaf al-gharimin menurut pandangan ulama dan amalan masa kini. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan , 9 (3) pp.1-12
2015 Agihan zakat terhadap asnaf Ibn al-Sabīl di Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP). Jurnal Pengurusan JAWHAR , 9 (2) pp.61-81
2015 Agihan zakat terhadap asnaf al-Riqāb di Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP). Jurnal Pengurusan JAWHAR , 9 (2) pp.83-95

Conference or Workshop Item

2018 Pelaksanaan Al-Qarḍ Al-Ḥasan Dalam Agihan Zakat Terhadap Asnaf al-Ghārimīn di Institusi-Institusi Zakat di Malaysia. In: PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENDIDIKAN ISLAM DAN ILMU WAHYU 2018 (ICIRKED 2018)
2017 Seminar on Zakat, Waqf and Sadaqah. In: Seminar on Zakat, Waqf and Sadaqah 2017
2015 Agihan zakat terhadap asnaf al-Riqāb menurut pandangan ulama dan amalan masa kini. In: International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (SQ 2015)
2014 Seminar Antarabangsa Penghayatan Wasatiyyah dalam Kerangka Maqasi Dsyariah. In: SEMINAR ANTARABANGSA PENGHAYATAN WASATIYYAH DALAM KERANGKA MAQASI DSYARIAH

Book

2011 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE. PERCETAKAN SALAM . ISBN ISBN 978-967-975-337-0
2011 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 6. PUSTAKA SALAM SDN BHD . ISBN ISBN 978-967-975-342-4
2011 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 6. PUSTAKA SALAM SDN BHD . ISBN ISBN 978-967-975-342-4
2010 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 7. PUSTAKA SALAM SDN BHD . ISBN ISBN 978-967-975-343-1
2010 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 7. PUSTAKA SALAM SDN BHD . ISBN ISBN 978-967-975-343-1
2010 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 8. PUSTAKA SALAM SDN BHD . ISBN ISBN 978-967-975-344.8
2010 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 8. PUSTAKA SALAM SDN BHD . ISBN ISBN 978-967-975-344.8
2009 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 2. PERCETAKAN SALAM . ISBN ISBN 978-967-975-337-7
2009 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 3. PERCETAKAN SALAM . ISBN ISBN 978-967-975-339-4
2009 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 4. PERCETAKAN SALAM . ISBN ISBN 978-967-975-340-0
2009 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 4. PERCETAKAN SALAM . ISBN ISBN 978-967-975-340-0
2009 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 5. PUSTAKA SALAM SDN BHD . ISBN ISBN 978-967-975-341-7
2009 KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE JILID 5. PUSTAKA SALAM SDN BHD . ISBN ISBN 978-967-975-341-7

Book Section

2017 SKIM AGIHAN ZAKAT ASNAF AL-GHĀRIMĪN DI INSTITUSI-INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA. In: Memperkasa Kutipan Dan Agihan Zakat Di Malaysia PENERBIT USIM . ISBN ISBN 978-967-440-385-D , pp.11-21
2017 SKIM AGIHAN ZAKAT ASNAF AL-GHĀRIMĪN DI INSTITUSI-INSTITUSI ZAKAT DI MALAYSIA. In: Memperkasa Kutipan Dan Agihan Zakat Di Malaysia PENERBIT USIM . ISBN ISBN 978-967-440-385-D , pp.11-21