News

News

Jawatankuasa Bersama Ijazah Lanjutan Perubatan

Jawatankuasa Bersama Ijazah Lanjutan Perubatan

Date : 29 January 2020

Reported by : Rosazura Bt Jasmi

Category : News


Share

Jawatankuasa Bersama Ijazah Lanjutan Perubatan

Venue: Senate Hall, OCD

Date: 23rd January 2020

Time: 10.00am