Staff Directory


Wan Syafiq Asyraf Bin Wan Halimi

Wan Syafiq Asyraf Bin Wan Halimi

Assistant Administrative Officer
IIUM Kuantan Campus

SULTAN AHMAD SHAH MEDICAL CENTRE @ IIUM


syafiqasyraf@iium.edu.my
NA