Staff Directory


Nur Jannah Binti Ab Rahman

Academic Qualification

  • Master of Arts (Malay Language Studies) - Masters Degree, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Bachelor of Applied Language Studies (Hons) (Malay Language for Professional Communication) - Bachelor Degree, Universiti Teknologi MARA

Nur Jannah Binti Ab Rahman

CELPAD Lecturer
IIUM Gombak Campus

CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT


nurjannahabrahman@iium.edu.my
NA


Expert Profile


NUR JANNAH BINTI AB RAHMAN

No. 64 Villa Ros,

Taman Tampoi Indah 2,

81200 Johor Bahru, Johor

+6013-673 7348

nurjannahabrahman@iium.edu.my                  


MAKLUMAT PERIBADI

Kad Pengenalan      920911-01-5396

Jantina                              Perempuan

Warganegara           Malaysia

Bangsa                              Melayu

Tempat Lahir           Pontian, Johor

Status Perkahwinan           Berkahwin

PENDIDIKAN

2015-2017       Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi

                          Sarjana Sastera (Kajian Bahasa Melayu)

                          CGPA: 3.73

2011-2014       Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam

                          Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu

                          Komunkasi Profesional

                          CGPA: 3.68

2010-2011       Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam

                          Asasi Undang-undang

                          CGPA: 3.44

2005-2009       SMK Agama Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor

                          PMR: 8A 1B          SPM: 7A 2B 2C

PENGALAMAN KERJA & PENGLIBATAN

Sept 2018-Jan 2019/Sept 2019-Jan 2020

üPensyarah Sambilan Sepenuh Masa (PTFT)

Akademi Pengajian Bahasa, UiTM Shah Alam

Sept 2014-Feb 2015

üAnggota Sukarelawan Tugas Pejabat (ASTP)

Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia

 April-Jun 2014

üLatihan Industri

Bahagian Pemasaran dan Komunikasi (MarComm), Bangunan Pentadbiran UPM

 Julai-Ogos 2012

üBahagian Khidmat Pelanggan

Pasaraya Hwa Thai, KipMart Tampoi


üPemakalah Seminar Linguistik Kebangsaan (SLik 2017), DBP

üPemakalah Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya ke-14 (KOLITA 14) 2016, Jakarta

üPeserta Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX 2015, UPM

üPeserta Seminar Sebahtera 2015, UKM

üPeserta Seminar Sebahtera 2015, UM

üAJK Tertinggi Kelab Bahasa & Budaya Melayu (KEBAYU) UiTM, 2012/2013

üAJK Tertinggi Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (Kor SISPA) UiTM 2012/2013

KEMAHIRAN

Bahasa

Komputer

                             

Tulisan

Lisan

Microsoft Word                           Baik

Bahasa Malaysia              Sangat Baik                 Sangat Baik

Microsoft Power Point                 Baik

Bahasa Inggeris                     Baik                           Baik

Microsoft Excel                      Sederhana

Bahasa Arab                         Asas                           Asas

 

 

PENYELIDIKAN & PENERBITAN

Jun 2014

Kesantunan Bahasa dalam Filem Madu Tiga

Projek Ilmiah

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

November 2015

Usaha dan Tanggunggjawab Bersama: Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi Negara dan Asean

Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX (SALPBM IX)

April 2016

Medan Makna Cinta dan Sayang serta Padanannya dalam Bahasa Inggeris: Analisis Data Korpus

Kolita 14

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Ogos 2017

Strategi Kesantunan dari Aspek Lakuan Bahasa Penolakan oleh Generasi Muda Masyarakat Melayu

Tesis Sarjana

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Disember 2017

Strategi Berkomunikasi Generasi Muda Melayu: Analisis Lakuan Bahasa Penolakan

Jurnal Melayu, Isu Khas Disember 2017

RUJUKAN

 

Prof. Madya Dr. Maslida Yusof

Pusat Penyelidikan Bitara Melayu (BAYU),

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 UKM Bangi, Selangor.

+6019-246 6233

maslida@ukm.edu.my  

Dr. Norhazlina Husin

Ketua Jabatan (Jabatan Pengajian Melayu),

Akademi Pengajian Bahasa,

Universiti Teknologi MARA (UiTM),

40450 mShah Alam, Selangor.

+603-5544 2493

norha462@uitm.edu.myTeaching Responsibilities


BAHASA MELAYU I UNTUK PELAJAR ANTARABANGSA 2021/2022 2020/2021 2019/2020
BAHASA MELAYU KERJAYA (PERUNDANGAN) 2022/2023 2021/2022
BAHASA MELAYU KERJAYA (SAINS DAN TEKNOLOGI) 2019/2020
BAHASA MELAYU KERJAYA (SAINS SOSIAL) 2022/2023 2021/2022 2020/2021